kristan_logo_header

MOTOCYKLY PRAHA

"Není autoškola, jako autoškola"

MOTOCYKL - ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Vyber si svou variantu

SKUPINA A

OD 24 LET

Pro motocykly o výkonu nad 35 kW

SKUPINA A2

OD 18 LET

Pro motocykly o výkonu od 25 kW do 35 kW

SKUPINA A1

OD 16 LET

Pro motocykly do 125 ccm a 11 kW

SKUPINA AM

OD 15 LET

Pro mopedy do 50 ccm a 45 km/h

MOTOCYKL - ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ A

S průkazem A budeš moci řídit motocykl s výkonem na 35 kW

ZÍSKÁŠ OPRÁVNĚNÍ NA

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,

4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

PODMÍNKY UDĚLENÍ

1. věk 24 let,

2. zdravotní a odborná způsobilost,

3. v České republice obvyklé bydliště nebo studium (alespoň 6 měsíců),

4. nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

5. nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,

6. ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

JAK VÝCVIK VYPADÁ?

NEMÁM OPRÁVNĚNÍ A1 ANI A2

TEORIE

4  hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1  hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2  hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1  hodina: výuku zdravotnické přípravy

1  hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

13  hodin: výcvik v řízení vozidla

1  hodina: výcvik praktické údržby

hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

MÁM OPRÁVNĚNÍ A1, NEBO A2 POD 2 ROKY

TEORIE

2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

1 hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

7 hodin: výcvik v řízení vozidla

1 hodina: výcvik praktické údržby

2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

MÁM OPRÁVNĚNÍ A2 ALESPOŇ 2 ROKY

TEORII MÁŠ SPLNĚNOU

Teorii nemáš povinnou.
 

PRAXE DLE DOMLUVY

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 
Pro výcvik je nutný platný lékařský posudek pro skupinu A!

MOTOCYKL - ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ A2

S průkazem A2 budeš moci řídit motocykl s výkonem do 35 kW

ZÍSKÁŠ OPRÁVNĚNÍ NA

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

PODMÍNKY UDĚLENÍ

1. věk 18 let,

2. zdravotní a odborná způsobilost,

3. v České republice obvyklé bydliště nebo studium (alespoň 6 měsíců),

4. nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

5. nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,

6. ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

JAK VÝCVIK VYPADÁ?

NEMÁM OPRÁVNĚNÍ A1

TEORIE

4  hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1  hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2  hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1  hodina: výuku zdravotnické přípravy

1  hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

13  hodin: výcvik v řízení vozidla

1  hodina: výcvik praktické údržby

hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

MÁM OPRÁVNĚNÍ A1 POD 2 ROKY

TEORIE

2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

1 hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

7 hodin: výcvik v řízení vozidla

1 hodina: výcvik praktické údržby

2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

MÁM OPRÁVNĚNÍ A1 ALESPOŇ 2 ROKY

TEORII MÁŠ SPLNĚNOU

Teorii nemáš povinnou.
 

PRAXE DLE DOMLUVY

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

MOTOCYKL - ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ A1

S průkazem A1 budeš moci řídit motocykl s výkonem do 125 ccm a 11 kW

VÝCVIK

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na motocyklu Yamaha TW 125.

PODMÍNKY UDĚLENÍ

1. věk 16 let,

2. zdravotní způsobilost,

3. platná žádost o řidičské oprávnění,

4. při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce,

5. výjimka z podmínky věku platí pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

TEORIE

4  hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1  hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2  hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1  hodina: výuku zdravotnické přípravy

1  hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

13  hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)

1  hodina: výcvik praktické údržby

hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

MOPED - ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ AM

S průkazem AM budeš moci řídit moped, čí skútr s výkonem do 50 ccm a 45 km/h

VÝCVIK

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na motocyklu Yamaha TW 125.

PODMÍNKY UDĚLENÍ

1. věk 15 let,

2. zdravotní způsobilost,

3. platná žádost o řidičské oprávnění,

4. při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce.

TEORIE

4  hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1  hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2  hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1  hodina: výuku zdravotnické přípravy

1  hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

13  hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)

1  hodina: výcvik praktické údržby

hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

NAŠI SPOKOJENÍ ŽÁCI

Přečtěte si, jak nás vidí naši absolventi, co jim výcvik u nás přinesl a jaké obavy překonali.

Dewi_testimonial

Dewi

I was a bit afraid of a driving school, but autoskola Kristan taught me everything and now I'm a confident driver. I can fully recommend this driving school.

testimonial02

Kristián

Hledal jsem autoškolu, kde se toho naučím, co nejvíce a projedu co nejhustším provozem. Autoškola Křišťan mi to splnila a já jsem maximálně spokojen!

ROZJEDEME TO?

Získej řidičák a zkušenosti najednou. Připoj se ke stovkám nadšených řidičů!

Díky online přihlášce se můžete na kurz přihlásit, nebo jej objednat jako dárek někomu z Vašich blízkých.