Autoskola_Kristan_Stredni_Cechy

AUTOBUS KLADNO

"Není autoškola, jako autoškola"

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D

Bus

Řidičský průkaz skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení, kromě místa řidiče.

K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

AUTOBUS - ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ D

Budeš moci řídit vozidla s více než 8 místy k sezení

PROČ AUTOŠKOLA KŘIŠŤAN?

1. individuální přístup,

2. kvalitní vozidla,

3. možnosti konzultace,

4. přes 25 let tradice

PODMÍNKY UDĚLENÍ

1. věk 24 let,

2. řidičský průkaz skupiny C (B),

3. zdravotní způsobilost,

4. platná žádost o řidičské oprávnění,

5. obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

VĚKOVÁ VÝJIMKA

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

JAK VÝCVIK VYPADÁ?

DÉLKA VÝCVIKU
V součané době může být do výcviku přijat i uchazeč, který vlastní pouze ŘP skupiny B, ale záměrně zde tuto možnost uvádíme jen okrajově, protože s největší pravděpodobností bude v příští zákonné úpravě zrušena.
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o držitele ŘP skup. C, výuku je možné zvládnout za přibližně dva měsíce. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 
Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.
20 HODIN PRAXE

14 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 
38 HODIN TEORIE

10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla

10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy

4 hodiny: opakování a přezkoušení

možnost konzultací – pravidelně každé úterý 14 – 18 hod.

ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz a ŘP skupiny C + magistrátní poplatek.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test),
  • zkouška z praktické jízdy,
  • zkouška z ovládání a údržby vozidla (4 otázky).

GREAT TRAINING MUST BE ENTERTAINING

This is how a great driving school looks like

OUR SATISFIED CLIENTS

Discover how our clients perceive their experience from training in our driving school.

Dewi_testimonial

Dewi

I was a bit afraid of a driving school, but autoskola Kristan taught me everything and now I'm a confident driver. I can fully recommend this driving school.

testimonial02

Kristián

I was looking for driving school, where I can learn as much as possible a try the most challenging traffic situations. Driving school Křšťan provided me excatly that experience, and and fully satisfied.

SHALL WE RIDE?

Get license and experience at the same time. Join hunderds of satisfied driver!

Thanks to online form, you can apply yoursefl or donate driving license to your close one.