Autoskola_Kristan_Stredni_Cechy

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL KLADNO

"Není autoškola, jako autoškola"

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C

Truck

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob.

K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C

Budeš moci řídit vozidla s hmotností přesahující 3500 kg

PROČ AUTOŠKOLA KŘIŠŤAN?

1. individuální přístup,

2. kvalitní vozidla,

3. možnosti konzultace,

4. přes 25 let tradice

PODMÍNKY UDĚLENÍ

1. věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených),

2. platná lékařská prohlídka,

3. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B,

4. obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.

VĚKOVÁ VÝJIMKA

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

1) Ministerstva vnitra používaných policií,

2) Vězeňské služby České republiky,

3) ozbrojených sil České republiky,

4) obecní policie,

5) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

6) celních orgánů,

7) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

JAK VÝCVIK VYPADÁ?

DÉLKA VÝCVIKU
Délka výcviku závisí především na schopnostech žadatele a vzhledem k tomu, že se jedná o držitele ŘP skup. B, výuku je možné zvládnout již za měsíc, pokud se žadatel přizpůsobí režimu výcviku a výuky. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.
26 HODIN PRAXE

18 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)

4 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

11 HODIN TEORIE

3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

možnost konzultací – pravidelně každé úterý 14 – 18 hod.

ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních, komunikacích (1 test)
  • zkouška z praktické jízdy,
  • zkouška z ovládání a údržby vozidla (3 otázky).

GREAT TRAINING MUST BE ENTERTAINING

This is how a great driving school looks like

OUR SATISFIED CLIENTS

Discover how our clients perceive their experience from training in our driving school.

Dewi_testimonial

Dewi

I was a bit afraid of a driving school, but autoskola Kristan taught me everything and now I'm a confident driver. I can fully recommend this driving school.

testimonial02

Kristián

I was looking for driving school, where I can learn as much as possible a try the most challenging traffic situations. Driving school Křšťan provided me excatly that experience, and and fully satisfied.

SHALL WE RIDE?

Get license and experience at the same time. Join hunderds of satisfied driver!

Thanks to online form, you can apply yoursefl or donate driving license to your close one.