Autoskola_Kristan_Stredni_Cechy

OSOBNÍ AUTOMOBIL S PŘÍVĚSEM KLADNO

"Není autoškola, jako autoškola"

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY B+E

Osobní automobil s přívěsem

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

passat+vlek

OSOBNÍ AUTOMOBIL S PŘÍVĚSEM B+E

Budeš moci řídit vozidla skupiny B s přípojným vozidlem nad 750 kg

PROČ AUTOŠKOLA KŘIŠŤAN?

1. individuální přístup,

2. kvalitní vozidla,

3. možnosti konzultace,

4. přes 25 let tradice

PODMÍNKY UDĚLENÍ

1. Věk 18 let,

2. platná lékařská prohlídka,

3. úspěšná závěrečná zkouška v autoškole,

4. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B,

5. obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců,

6. nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

7. nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.

JAK VÝCVIK VYPADÁ?

DÉLKA VÝCVIKU
Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na vozidle VW Passat s připojeným nákladním přívěsem.
12 HODIN PRAXE

8 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 
6 HODIN TEORIE

1 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

ZKOUŠKA

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek. Zkoušku provádí zkušební komisař Magistrátu hl. m. Prahy a skládá se ze 2 částí:

  • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
  • zkouška z praktické jízdy

GREAT TRAINING MUST BE ENTERTAINING

This is how a great driving school looks like

OUR SATISFIED CLIENTS

Discover how our clients perceive their experience from training in our driving school.

Dewi_testimonial

Dewi

I was a bit afraid of a driving school, but autoskola Kristan taught me everything and now I'm a confident driver. I can fully recommend this driving school.

testimonial02

Kristián

I was looking for driving school, where I can learn as much as possible a try the most challenging traffic situations. Driving school Křšťan provided me excatly that experience, and and fully satisfied.

SHALL WE RIDE?

Get license and experience at the same time. Join hunderds of satisfied driver!

Thanks to online form, you can apply yoursefl or donate driving license to your close one.